“زیر سقف دودی” درخشنده به کجا رسید؟

Posted by

آبگرفتگی خیابان های کربلای معلی+تصاویر

پوران درخشنده در رابطه با فیلم زیر سقف دودی گفت: در حال حاضر تدوین این فیلم توسط “هایده صفی یاری” ادامه داشته و هنوز به پایان نرسیده است.

آبگرفتگی خیابان های کربلای معلی+تصاویر