کارشناس اقتصادی: دولت به فکر ثروتمندان است

Posted by

آب ولرم چه خواصی برای بدن دارد؟

رزاقی گفت:مسئولین عمدتا فکر می‌کنند ادمی که باید به او توجه کرد و ارزش دارد پولداران هستند و برای همین از آنها مالیات نمی‌گیرند خوب تمام قوانینی که به نفع بی پول‌ها باشد اجرا نخواهد شد بعد ان وقت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان پول می‌برند و اقای رییس جمهور می‌گوید این اختلاس نیست معوقه است!

آب ولرم چه خواصی برای بدن دارد؟