آیا نام امام باقر(ع) در تورات آمده است؟

Posted by

آب ولرم چه خواصی برای بدن دارد؟

اسامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دوازده امام(ع) در تورات به زبان عبرانی آمده است.

آب ولرم چه خواصی برای بدن دارد؟