حرفهای تکراری وزرای پیشنهادی در کمیسیونها و فراکسیونها/ برگزاری جلسه غیر علنی با حضور همه وزرا

Posted by

آخرین آمار قربانیان اقدام خشونت آمیز در ویرجینیای آمریکا

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد برگزاری جلسه غیرعلنی غیر رسمی برای بررسی صلاحیت وزرا در مجلس، گفت: بجای حرفهای تکراری وزرای پیشنهادی در کمیسیونها و فراکسیونها، هیئت رئیسه مجلس می توانست چند جلسه غیر علنی غیر رسمی با حضور وزرا برگزار می کرد تا وزرا مجبور نشوند در یک روز بیش از 10 جلسه حضور بیابند و حرفهای تکرار مطرح کنند.

آخرین آمار قربانیان اقدام خشونت آمیز در ویرجینیای آمریکا