استمرار زیان‌دهی بانک‌ها عقلانی نیست

Posted by

آخرین خبرها از جشنواره جهانی فجر

رئیس کل بانک با بیان اینکه استمرار زیان‌دهی در فعالیت‌ها معقول به نظر نمی‌رسد، گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح عدم تعادل‌ها در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است.

آخرین خبرها از جشنواره جهانی فجر