درخواست جامعه کارگری از وزیر کار+جزئیات

Posted by

آخرین خبر از تمهیدات امنیتی برای انتخابات 96

در نامه جامعه کارگری به وزیر کار که با موضوع «مطالبات کارگران در سال ۱۳۹۵ تحقق نیافت» تهیه شده، ۶ مطالبه کارگران در سال ۱۳۹۶ شامل توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس و بازگشت آن به دولت، ساماندهی قراردادهای کار موقت، تفکیک سازمان تامین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلوگیری از امنیتی و قضایی کردن مطالبات امور کارگری و استقلال تشکل های کارگری عنوان شده است.

آخرین خبر از تمهیدات امنیتی برای انتخابات 96