بی اطلاعی معاون بهزیستی استان تهران از وجود افراد بی‌خانمان در گورستان

Posted by

آخرین شلیک اوباما به نتانیاهو به خاطر مخالفت با توافق ایران

معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: درست است که گورستان نصیرآباد در اطراف شهریار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران است اما نسبت به وجود این افراد بی خبر بوده ایم.

آخرین شلیک اوباما به نتانیاهو به خاطر مخالفت با توافق ایران