آمار نرخ بیکاری تهرانی ها

Posted by

آخرین ضربه به عربستان/پیروزی حلب نشانه دست برتر ایران است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نرخ بیکاری در تهران در حال حاضر چه میزان است، گفت: آمار نرخ بیکاری در تهران در فصل تابستان 13.3 درصد بوده است.

آخرین ضربه به عربستان/پیروزی حلب نشانه دست برتر ایران است