کمیته مبارزه با قاچاق کالا در کمیسیون اصل نود تشکیل شد

Posted by

آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به عتبات

کمیته مبارزه با قاچاق کالا در کمیسیون اصل نود مجلس به منظور برخورد با این پدیده تشکیل شد.

آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به عتبات