استارت مسکن اجتماعی با تامین ۱۰۰ هزار واحد

Posted by

آخرین وضعیت راه های مواصلاتی

مجری ارشد «مسکن اجتماعی»، با اجرای فاز اول مصوبه اسفند سال گذشته هیات دولت، سهمیه 31 استان کشور را از طرح «تامین مسکن 100 هزار خانوار کم‌درآمد در سال96» تعیین کرد.

آخرین وضعیت راه های مواصلاتی