عقبگرد تورم آغاز شد

Posted by

آخرین وضعیت شاگرد علی دایی پس از تصادف خطرناک

نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال 1389 و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال 1390 تلقی می‌شوند.

آخرین وضعیت شاگرد علی دایی پس از تصادف خطرناک