آب ولرم چه خواصی برای بدن دارد؟

Posted by

آخرین وضعیت مصدومیت لژیونر ایرانی

آب فاتر چشم را قوی و بینایی را جلا می‌دهد, مصرف فاتر هیجان رگ‌ها را فرو می‌نشاند, مره (صفرا و سودا) و بلغم را درمان می‌کند (سه مزاج را تعدیل می‌کند که بهترین درمان است), گرمی معده را فرو می‌نشاند و درمان کننده میگرن نیز هست.

آخرین وضعیت مصدومیت لژیونر ایرانی