سامانه موشکی اسرائیل به‌طور کامل عملیاتی می‌شود

Posted by

آخرین و نخستین حادثه پایتخت در سال ۹۵ و ۹۶

یک مقام ارشد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی از عملیاتی شدن کامل سامانه موشکی چندمنظوره این رژیم تا اوایل ماه آینده خبر داده است.

آخرین و نخستین حادثه پایتخت در سال ۹۵ و ۹۶