هدف ظریف از رفتن به مسکو

Posted by

آخوندی: پرونده مسکن مهر در سال ۹۶ بسته نمی‌شود

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از سفر ظریف به مسکو در روز جمعه خبر داد

آخوندی: پرونده مسکن مهر در سال ۹۶ بسته نمی‌شود