افزایش آمار زندانیان مهریه در کشور

Posted by

آرسن ونگر گزینه جدید پاری سن ژرمن

محمدعلی پورمختار تصریح کرد: در جامعه امروز، تعیین مهریه های آنچنانی یا به دلیل چشم و هم چشمی و یا با هدف استحکام زندگی و پشتوانه‌ای امن برای زنان، انجام می‌شود که این امر موضوع مهریه را از بعد اجتماعی به کیفری تبدیل کرده است.

آرسن ونگر گزینه جدید پاری سن ژرمن