بوفون در آستانه رکوردشکنی

Posted by

آزادسازی تمامی مناطق اشغال شده اخیر در دمشق

این دروازه بان 39 ساله که در ماه اکتبر سال 1997 در بیست سالگی در مقدماتی جام جهانی مقابل روسیه برای اولین بار پیراهن تیم ملی ایتالیا را بر تن کرد ،مقابل آلبانی، صد و شصت و هشتیمن بازی ملی خود را برای لاجوردی پوشان انجام خواهد داد.

آزادسازی تمامی مناطق اشغال شده اخیر در دمشق