تاثیر تلویزیون بر مرگ زودرس

Posted by

آزادسازی یک روستا توسط ارتش سوریه

مردمان زیادی هستند که در سراسر دنیا به تماشا کردن اغراق آمیز تلویزیون معتاد شده‌اند. دقیقا به همین دلیل است که اگر احیانا شما هم یکی از این افراد هستید بهتر است کمی رویتان را از صفحه تلویزیون برگردانید و اثرات مخرب زیاده‌روی در تماشای آن را با دقت بررسی کنید.

آزادسازی یک روستا توسط ارتش سوریه