سردار حسین اردستانی درگذشت

Posted by

آزادی بیش از 6 هزار زندانی جرائم غیر عمد

سردار حسین اردستانی صبح امروز بر اثر حمله قلبی و در هنگام ورزش درگذشت.

آزادی بیش از 6 هزار زندانی جرائم غیر عمد