تروریست‌ها باز هم از سلاح شیمیایی و این بار در عراق استفاده کردند

Posted by

آزمایش دوپینگ از گلزن بازی تراکتورسازی و استقلال

وزیر امور خارجه ایران در توئیتی نوشت: تروریست‌ها باز هم از سلاح شیمیایی و این بار در عراق استفاده کردند.

آزمایش دوپینگ از گلزن بازی تراکتورسازی و استقلال