بازگشت ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه

Posted by

آزمونی دیگر برای خط آتش استقلال

رئیس دیوان محاسبات گفت: در مجموع، ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از پول‌هایی که در جای خودش هزینه نشده بود، به خزانه و یا به حساب‌های مشخص خودش برگشت داده شده که حقوق‌های نجومی نیز شامل این مبلغ است.

آزمونی دیگر برای خط آتش استقلال