سریال آنام به کجا رسید؟

Posted by

آستان قدس چقدر مالیات می‌دهد؟

جواد افشار درباره سریال آنام گفت: حدود ۸۰ درصد از قصه در زمان حال سپری می‌شود و تا به امروز نگارش ۴۰ قسمت از فیلمنامه به پایان رسیده است.

آستان قدس چقدر مالیات می‌دهد؟