طی ۴ سال می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد

Posted by

آشنایی با خواص شگفت‌انگیز این میوه نوبرانه بهاری

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بنده معتقدم طی ۴ سال می‌توانیم فقر را ریشه‌کن کنیم، گفت: هنر یک رئیس‌جمهور اداره ژنرال‌هاست، اما با دست‌فرمان فعلی دولت‌ها سند چشم‌انداز تا ۴۰ سال دیگر هم محقق نخواهد شد.

آشنایی با خواص شگفت‌انگیز این میوه نوبرانه بهاری