رقابت منصوریان با علی دایی بر سر مجلل ترین رستوران تهران

Posted by

آشنایی با فواید فوق العاده کاهو

دو مربی مطرح فوتبال، چند رستوران در تهران دارند. دایی و منصوریان بر سر اجاره این رستوران با هم رقابت شدیدی دارند و تازه ترین خبرها از برد منصوریان حکایت دارد!

آشنایی با فواید فوق العاده کاهو