تمرینات پرفشار پرسپولیس ادامه دارد

Posted by

آشنایی با مسجد شجره

سرخپوشان تمرین امروز سه‌شنبه را در یک نوبت و از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

آشنایی با مسجد شجره