استفتائات جدید رهبرانقلاب درباره اعتکاف

Posted by

آغاز دومین روز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری

کسى که بخواهد در سفر معتکف شود، مى‌تواند نذر کند که در سفر روزه بگیرد و مى‌تواند اعتکاف نماید.

آغاز دومین روز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری