زمزمه قطعه سازان برای افزایش قیمت قطعات

Posted by

آغاز طرح برخورد با دور دورهای اتوبانی شبانه

در شرایطی قطعه‌سازان با استناد به افزایش قیمت مواداولیه، در حال کوک‌کردن ساز افزایش قیمت قطعات تولیدی هستند که خودروسازان همسو با سیاست‌های دولت، هرگونه افزایش قیمت را مناسب شرایط فعلی نمی‌دانند.

آغاز طرح برخورد با دور دورهای اتوبانی شبانه