دولت یازدهم برنامه مشخصی برای آزادسازی سهام عدالت ندارد

Posted by

آغاز نشست شورای امنیت درباره حادثه خان شیخون در ادلب

با گذشت یکسال و چند ماه از زمان قانونی آزادسازی سهام عدالت و تاخیر صورت گرفته، کماکان دولت یازدهم برنامه مشخص و زمانبندی شده‌ای در این زمینه ندارد.

آغاز نشست شورای امنیت درباره حادثه خان شیخون در ادلب