خوشحالی عجیب ترامپ از پرتاب بزرگترین بمب غیرهسته‌ای

Posted by

آغاز چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که استفاده از بمب جدید در شرق افغانستان یک موفقیت بزرگ بوده است.

آغاز چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات