راز سلامت قلب چیست؟

Posted by

آقای بازیگر: با همه وجودم به سوریه رفتم

عواملی مانند جنس، نژاد، افزایش وزن و بیماری ‌هایی مانند فشار خون، تأثیر چشمگیری در ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مانند تنگی عروق کرونر دارد.

آقای بازیگر: با همه وجودم به سوریه رفتم