پای “سبزه چینی” به “سفره هفت‌سین” ایرانی باز شد /عکس

Posted by

آقای بازیگر: به خاطر درآمد ایفای نقش نکردم.

چینی ها زودتر از ایرانی ها به فکر بازار شب عید افتادند و این روزها انواع “سبزه چینی” وارد بازار شده تا سفره های هفت‌سین ایرانی ها را تزئین کند.

آقای بازیگر: به خاطر درآمد ایفای نقش نکردم.