اضافه شدن درس بهداشت و تغذیه و انسان سالم و محیط زیست به دروس دانش آموزان

Posted by

آقای خواننده: آلبوم من را پشت قفسه‌های فروش پنهان می‌کنند

ایازی از اقدامات انجام شده در اضافه شدن درس بهداشت و تغذیه و انسان سالم و محیط زیست به مدت 4 ساعت در هفته برای دوره متوسط دوم و کلاس یازدهم تقدیر کرد و گفت: درسنامه آموزش جامع سلامت توسط وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برای پیش بینی در تمام مقاطع به سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی ارائه شده است.

آقای خواننده: آلبوم من را پشت قفسه‌های فروش پنهان می‌کنند