دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد

Posted by

آمار خلاف واقع طیب نیا در صحن مجلس/ وزیر راست می گوید یا رئیس گمرگ؟/ پشت پرده آمارهای طیب نیا درباره قاچاق

دادستان کل کشور گفت: انتظار داریم همه کاندیداها راساً و با تأکید به طرفداران خود، از هرگونه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ محسوب می شود خودداری فرمایند.

آمار خلاف واقع طیب نیا در صحن مجلس/ وزیر راست می گوید یا رئیس گمرگ؟/ پشت پرده آمارهای طیب نیا درباره قاچاق