نوجوان ایرانی قربانی حمله نژادپرستانه لندن/ عکس

Posted by

آمار مصدومان زلزله خراسان رضوی تاکنون ۱۷ نفر

یک روزنامه انگلیسی اولین تصاویر از نوجوان ایرانی در بیمارستان را که جمعه‌شب قربانی حمله نژادپرستانه لندن شده بود، منتشر کرد. به‌گفتۀ پلیس لندن، گمان می‌رود این حمله یک اقدام نژادپرستانه و ناشی از نفرت باشد.

آمار مصدومان زلزله خراسان رضوی تاکنون ۱۷ نفر