زمان قرعه‌کشی لیگ هفدهم و مراسم بهترین‌های لیگ شانزدهم مشخص شد

Posted by

آمار و اطلاعات تفصیلی انتخابات پس از هماهنگی با شورای نگهبان منتشر می‌شود

زمان برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ هفدهم و زمان برگزاری مراسم بهترین‌های لیگ اخیر مشخص شد.

آمار و اطلاعات تفصیلی انتخابات پس از هماهنگی با شورای نگهبان منتشر می‌شود