آن کس که نخواهد که بداند!

Posted by

آمريكا: ديگر به اسد اجازه بمباران شيميايي نخواهيم داد

صادق صدرایی- روزنامه بهار
رییس سازمان صداوسیما در مراسم تقدیر از سریال‌های صداوسیما با ذوق زدگی خاصی از دیده شدن سریال‌های نوروزی تا پنجاه درصد سخن گفته و این امر را نشانگر تولید برنامه‌های کیفی و اثر گذار دانسته است.  مشخص نیست آقای رییس با مخاطبان شوخی می‌کند یا واقعا از آن چه در زیر مجموعه اش می‌گذرد همینقدر که نشان می‌دهد بی اطلاع است؟ آن چه آمارهای ارائه شده سال‌های گذشته از سوی همین صداوسیما نشان می‌دهد درصد مخاطبان سریال‌های نوروزی در سال‌های پیش، بیشتر از هفتاد درصد بوده است و دقیقا مشخص نیست جناب علی عسگری چرا برای داشتن مخاطب 50 درصدی این گونه ذوق زده شده‌اند و از اثرگذار بودن و کیفیت بالای سریال‌های ساخته شده در صداوسیما سخن می‌گویند.

واقعیت بسیار تلخ در این باره آن است که این سازمان عریض و طویل به دلایل اشتباهات مهلک مدیریتی اش سال هاست که اعتماد عمومی مخاطب را از دست داده است. در دوران ضرغامی و تا حدودی دوران کوتاه محمد سرافراز شاهد آن بودیم که حداقل این دو مدیر ارشد سابق صداوسیما در ظاهر تقریبا ضعف این سازمان سیاسی – رسانه‌ای را در جذب مخاطب می‌پذیرفتند. البته این پذیرش ظاهری در عملشان تاثیری نداشت و «در بر همان پاشنه غلط می‌چرخید» اما حداقل فایده چنین مواجهه‌ای این بود که امیدوار بودیم که صداوسیمایی هایی که در سطوح ارشد تصمیم گیری‌اند  خودشان می‌دانند که دارند راه را اشتباه می‌روند.

 اما گویا رییس جدید حتی همین آگاهی حداقلی را هم ندارد و ابتدا باید برای ایشان ثابت کنیم که رقبای رسانه‌ای سازمان عریض و طویل تحت امرشان در جذب مخاطب کیلومترها از صداوسیما فاصله گرفته‌اند و راه اصلاح این روند غلط کتمان واقعیت با چنین ذوق زدگی هایی از داشتن 50 درصد مخاطب آن هم در ایامی چون نوروز نیست. در همین صداوسیمای ناکام هر بار کار دست حرفه ای‌ها و افراد کاردان قرار گرفته است مسیر به سمت صحیح آن بازگشته است. بنابراین، می‌توان امیدوار بود که به شکل بالقوه این توان در نیروی انسانی موجود در صداوسیما وجود دارد و فقط کافی است مدیران ارشد رسانه‌ای که ملی خوانده می‌شود اندکی فضای بسته مدیریتی را اصلاح کرده و تغییر دهند.

آمريكا: ديگر به اسد اجازه بمباران شيميايي نخواهيم داد