مهاجم سابق تراکتور به استقلال خوزستان پیوست

Posted by

آمریکا‌
فتنه کامل‌تری را برای انتخابات ‌آینده طراحی کرده است

آلویس نانگ مهاجم کامرونی سابق تراکتورسازی به تیم استقلال خوزستان پیوست. نانگ سابقه بازی در تیم های نفت، تراکتور و فولاد را دارد و مدت قراردادش با استقلال خوزستان به مدت نیم فصل است.

آمریکا‌
فتنه کامل‌تری را برای انتخابات ‌آینده طراحی کرده است