عاقبت زورگیری در ملاء عام+ عکس

Posted by

آمریکا برجام را نقض نکرده/مگر برجام خم رنگرزی است!

متهمین در همان اعترافات اولیه صراحتا به دهها فقره زورگیری و موبایل قاپی در مناطق غرب تهران بویژه در اتوبان همت، مرزداران، اکباتان، خیابان زنجان، جنت آباد، چهارباغ و… اعتراف کردند.

آمریکا برجام را نقض نکرده/مگر برجام خم رنگرزی است!