مرد خشمگین همسرش را از پنجره پایین انداخت

Posted by

آمریکا به جای ارسال بمب پیام دوستی بفرستد

مرد خشمگین که طی ۲۸ سال زندگی مشترک، بارها همسرش را به طرز هولناکی مورد ضرب و شتم قرار داده بود، در جریان آخرین مشاجره خانوادگی، همسرش را از بالکن طبقه دوم خانه‌‌شان به پایین پرتاب کرد و او را کشت.

آمریکا به جای ارسال بمب پیام دوستی بفرستد