کدشناسه کالا سرانجام می‌آید؟

Posted by

آمریکا به دنبال افزایش فشار بر پیونگ‌یانگ

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همشهری اعلام کرد: نمی‌توانم زمان دقیقی را برای اجرایی‌شدن کد شناسه گروه‌های سه‌گانه کالایی اعلام کنم اما این دستورالعمل آماده شده است.

آمریکا به دنبال افزایش فشار بر پیونگ‌یانگ