پسر ترامپ فرماندار می‌شود

Posted by

آمریکا به شرکت ملی نفت ایران مجوز داد

فرزند دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا سرگرم بررسی نامزدی برای احراز پست فرماندار ایالت نیویورک است. البته این روزنامه افزود که این شخص در زمان حاضر بیشتر تلاش خود را به اداره شرکت اورگانیزیشن ترامپ به کار گرفته است.

آمریکا به شرکت ملی نفت ایران مجوز داد