عرضه سهام یک شرکت ایرانی در استانبول

Posted by

آمریکا جنگ با ایران را در عراق باخت

مدیر امور بین‌الملل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، از عرضه سهام یک شرکت ایرانی در بورس استانبول خبر داد و گفت: مدل پیشنهادی برای پذیرش این شرکت به تائید رسید.

آمریکا جنگ با ایران را در عراق باخت