«قائم مقام وزیر خارجه لتونی» با ظریف دیدار و گفت وگو کرد

Posted by

آنچه باید درباره قطره‌های چشمی بدانید

وزیر خارجه ایران در دیدار قائم مقام وزیر خارجه لتونی به فرصتهای موجود بر سر راه گسترش روابط دو کشور اشاره و بر تقویت همکاریهای دوجانبه به ویژه در بخش هایی همچون کشاورزی و حمل و نقل تاکید کرد.

آنچه باید درباره قطره‌های چشمی بدانید