ترافیک نیمه‌سنگین ۶ محور و بارش باران در محورهای ۵ استان

Posted by

آنکارا تصمیم شورای مجمع پارلمانی اروپا را محکوم کرد

پلیس راهور اعلام کرد: هم اکنون برای ۶محور، ترافیک نیمه سنگین و برای محورهای پنج استان کشور بارش باران گزارش شده است .

آنکارا تصمیم شورای مجمع پارلمانی اروپا را محکوم کرد