خالق جوجه اردک زشت را بشناسیم

Posted by

آپارتمان‌های پایتخت در انتظار فروش

هانس کریستیان آندرسن روز سه شنبه 2 آوریل سال 1805 در شهر ادنسه (Odense) در دانمارک به دنیا آمد. پدرش معتقد بود که از خانواده‌ای اصیل هستند، و بنابر تحقیقات انجام شده در مرکز هانس کریستیان آندرسن پدربزرگش بر این باور بود که خانواده‌شان جزو طبقات بالای اجتماع بوده‌اند.

آپارتمان‌های پایتخت در انتظار فروش