وزیر سابق دولت اولاند به اتهام فرار مالیاتی به زندان محکوم شد

Posted by

آژانس اطلاعات مکانی آمریکا برای جاسوسی از ایران سفارش عکس‌های ماهواره‌ای داده‌ است

منابع فرانسوی امروز از متهم شدن وزیر سابق دولت فرانسوآ اولاند به تقلب مالیاتی و محکومیت وی به سه ماه زندان تعلیقی خبر دادند.

آژانس اطلاعات مکانی آمریکا برای جاسوسی از ایران سفارش عکس‌های ماهواره‌ای داده‌ است