بازار املاک کلنگی داغ شد

Posted by

آگاهی تیم مذاکره کننده ایران از لغو نشدن تحریم ها

تعداد معاملات املاک کلنگی در اسفند ماه 95 نسبت به مدت مشابه پارسال 6/ 11 درصد افزایش یافته است که حکایت از ترغیب سازندگان به خرید زمین و ساخت‌وساز در سال 96 دارد.

آگاهی تیم مذاکره کننده ایران از لغو نشدن تحریم ها