تصاویری از بارش برف بهاری در اردبیل

Posted by

آیا آزادی 15 ملوان هندی ارتباطی با پرونده نرگس کلباسی دارد؟

صبح امروز دوشنبه چهاردهمین روز از بهار برخی از نقاط کشور از جمله اردبیل شاهد بارش برف بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا آزادی 15 ملوان هندی ارتباطی با پرونده نرگس کلباسی دارد؟