آژانس اطلاعات مکانی آمریکا برای جاسوسی از ایران سفارش عکس‌های ماهواره‌ای داده‌ است

Posted by

آیا فهرست «امید» از شورای اول تهران درس عبرت گرفته است؟

آژانس اطلاعات مکانی آمریکا در راستای عملیات جاسوسی دستور تهیه عکس‌های ماهواره‌ای از ایران و برخی کشورهای دیگر را داده است.

آیا فهرست «امید» از شورای اول تهران درس عبرت گرفته است؟