سخت ترین لحظات جنگ از زبان حاج قاسم!

Posted by

آیا می توان از گوشت جوجه تیغی خورد؟

شهید باقری، «بهشتی» جبهه بود و کسانی امثال او، اهرم هایی در دست فرماندهان جنگ برای حل مشکلات و رفع فشارهای دشمن بودند. بعضی مواقع شهادت یکی از فرماندهان به اندازه شهادت یک گردان در من اثر می گذاشت.

آیا می توان از گوشت جوجه تیغی خورد؟