کشته شدن 13 پلیس در انفجار تروریستی مصر

Posted by

آیا پیامبر(ص) گناه شیعیان را به دوش می کشد؟

وقوع انفجار در نزدیک مرکز آموزش نیروهای پلیس مصر در شهر طنطا در شرق قاهره، منجر به کشته شدن 13 پلیس شد.

آیا پیامبر(ص) گناه شیعیان را به دوش می کشد؟